Pages

Sunday, 31 August 2014

Startling discovery of 2,000 animals at a man's home
(Level: Upper-Intermediate / C1 / ***)

Some of the 2,000 animals found in man's home
Photo credit: yummypets.com


Officials from a Louisiana community were terribly shocked when they found 2,000 animals living in horrendous conditions at a man's home. But what startled them the most was the man's attitude. 

You are going to watch the KLFY News (*) video.


(*) KLFY is an affiliate of CBS stationed in Lafayette, Louisiana.

Saint Landry Parish, Louisiana, USA
Map credit: en.wikipedia.com

Louisiana, USA
Map credit: myonlinemaps.com


Before watching:


The following words could be useful:
the stench: stink / a strong, foul odour     puanteur   
horrendous:shockingly dreadful / horrible        horrible  
the faeces:  feces (US) / excrements      fèces / matières fécales  / excréments 
to roam: to move about; around       errer 
the seizure: act of seizing, taking possession     la saisie    
to euthanize: to euthanise / to euthanatize / to subject to euthanasia     euthanasier  
to be deemed healthy: to be considered healthy        être jugé (être) en bonne santé / être considéré comme étant en bonne santé 

While watching:


Answer the questions in French:

1. What kinds of animals did the police find in the house? 
2. What had prompted the authorities to intervene?
3. What did the officials find really shocking and disturbing? 
    Make a list!


You can also watch the video (via CNN): click HERE

When you are finished, you can check your answers.

1
Des espèces en tous genres: chiens, chats, oies (geese), poulets, faisans (pheasants), serpents, lapins, paons (peacocks), tortues...

2
C'est avant tout la puanteur qui se dégageait de la maison et qui était perceptible dans la rue...


3
Ce qui était particulièrement choquant:

- 2.000 bêtes entassées dans une maison et vivant un véritable calvaire.
- Beaucoup d'entre elles (poulets) vivaient recluses dans des caisses et "baignaient" dans leurs déjections. Bientôt la quantité de celles-ci était tellement importante que le tas ainsi formé leur permettait même de s'échapper des caisses! 
- Une centaine de poulets allaient et venaient dans la maison.
- 20 chiens étaient entassés dans des caisses trop petites, à tel point qu'il leur était même impossible de bouger.
- Des carcasses d'animaux morts pourrissaient sur la propriété.
- Des poulets se dévoraient entre eux.
- Certains animaux étaient tellement mal au point qu'il a fallu les euthanasier et il faudra du temps pour que les autres puissent se remettre de ces tourments.
- Et en plus: la réaction du propriétaire. Il était surpris qu'on vienne saisir ses animaux et n'estimait pas avoir mal agi! 

Dashcams door een verzekeringsmaatschappij gepromoot
(Niveau: Intermediair tot gevorderd / B1 tot B2 / ** tot ***)

Een dashcam of boordcamera
Foto:ifun.de
Een Belgische verzekeringsmaatschappij is van plan binnenkort een dashcam aan haar cliënten, alsook goede bestuurders,  aan te bieden. Zodoende wordt de boordcamera enigzins gepromoot.

Je zal een interview met een verzekeraar beluisteren: hij verklaart waarom een dashcam voor hem een goed idee kan zijn.


Terwijl je bekijkt:

De volgende woorden kunnen nuttig zijn:
de aansprakelijkheid: verantwoordelijkheid / wettelijke verpliching om de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis (ongeval...) te dragen       responsabilité 
het rijgedrag: de manier waarop een persoon zich in het verkeer gedraagt    comportement au volant
goed voor de ogen houden dat...: in het oog houden / rekening houden met     tenir à l'oeil / ne pas perdre de vue que... 
aanvullend: complementair / extra           complémentaire   
zich daarbij neerleggen:                           se plier à... 
de aanrijding: de botsing / het ongeval       la collision


Agressief rijgedrag
Foto: dailymail.co.ukTerwijl je bekijkt:


Antwoord op de vragen in het Frans:

1. Wat zijn de voordelen van een dashcam in een auto, volgens de geïnterviewde verzekeraar?

-

-

-2. Zijn er passende voorzorgen die de bestuurders toch moeten nemen als er gebruik wordt gemaakt van een dashcam?


Je kunt ook de video vanuit de VTM-site bekijken:  kilk HIERAls je beanwoord hebt, kun je je ideeën checken.

1
- Ce type de caméra à bord encourage l'utilisateur à conduire plus sereinement et "mieux". Et il ressent en effet un certain soulagement à l'idée de savoir que les autres véhicules sont filmés.

- En cas d'accident, l'usager accidenté peut toujours dire à la partie adverse qu'il dispose d'images filmées et peut alors proposer d'en discuter...

- En général: la caméra peut calmer les ardeurs des gens atteints "émotionnellement" , surtout si un accident vient d'avoir lieu... 2
Oui.

- Il est nécessaire de prévenir la Commission de la Protection de la Vie Privée qu'on utilise une caméra de bord et d'informer la partie adverse en cas d'accident; elle doit savoir qu'elle a été filmée.

- Les utilisateurs de la caméra ne doivent pas non plus poster les images sur Internet.

- Il faut garder en tête que les images filmées sont à la base d'un apport complémentaire aux preuves (et aux déclarations des témoins par exemple).

- ...

Saturday, 30 August 2014

Zelf mosselen gaan plukken: te gevaarlijk
(Niveau: Intermediair tot gevorderd / B2 tot C1 / ** tot ***)


Foto: standaard.be

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) (*) heeft gezegd dat je de wilde mosselen die je zelf aan de kust op golfbrekers en havenmuren kan vinden maar beter niet eet omdat... die gewoonweg té slecht zijn.

Maar hoe komt dat? 
Je zal daaromtrent een VTM-reportage bekijken.Een onderzoeker test de mosselen die hij op een golfbreker geplukt heeft
Foto: hln.be


(*) Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek "verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. (...)"  (uit: www.ilvo.vlaanderen.be) 
Als je meer informatie over het ILVO wilt bekomen, klik dan HIER
Voordat je bekijkt:


De volgende woorden zullen nuttig zijn:
de golfbreker: stenen constructie die de kracht van de golven absorbeert of vermindert   brise-lames
overschrijden (overschreed- overschreden): te boven gaan      dépasser / excéder  
verontreinigen: vuil maken / vervuilen      polluer
vezels:  fragmentjes / filamentjes         fibres   
oranje vezels: heel dunne plastic deeltjes of fragmentjes         fibres oranges (microplastiques)
het vissersnet / visnet: voorwerp van touw b.v. dat in de visserij gebruikt wordt om vissen mee te vangen         filet de pêche   


Terwijl je bekijkt:


Beantwoord de volgende vragen in het Frans:

1. Waarom is wilde mosselen plukken bijzonder afgeraden (en ook verboden)?

-
-
-
-

2. Zijn de eetbare mosselen uit Zeeland volkomen zuiver?  Verklaar even!

Je kunt ook op de VTM-site terecht om de reportage te bekijken: klik HIER

Als je bekeken hebt, kun je je antwoorden checken.

1
Fortement déconseillé de consommer les moules sauvages qu'on peut cueillir sur les brise-lames ou les murs des quais des ports: pourquoi?

- Ces moules ne sont soumises à aucun contrôle sanitaire.

- Elles contiennent trop de bactéries (Note: notamment E.Coli); à Zeebrugge, deux fois plus de bactéries que le seuil autorisé. A Ostende, la teneur en bactéries est 10 fois plus élevée que la norme autorisée et à Nieuport, 30 fois! 
D'où risques d'infections intestinales bactériennes graves même si on cuit les moules!!!

- Elles contiennent aussi une forte concentration de produits chimiques (Note: hydrocarbures) due aux industries locales polluantes (notamment Ostende et Zeebrugge).

- La chair des moules contient également des microfibres oranges (ou microplastiques), des particules synthétiques provenant des filets de pêche.


2
Les moules zélandaises ne sont pas totalement "pures" car elles contiennent aussi des matières chimiques et des microfibres mais leur taux demeure bien en deçà des normes autorisées. En effet, les moules sont soumises, après la récolte, à des heures de rinçages intensifs à l'eau de mer propre.

Friday, 29 August 2014

Steeds meer Belgen geflitst op Franse wegen
(Niveau: Intermediair tot gevorderd / B1 tot B2 / **)Een flitspaal in Frankrijk
Foto: franceinfo.fr


Er werden dagelijks in juli 2014 zo'n 2000 Belgen in Frankrijk geflitst, een record volgens de Franse politie. Maar wat zijn er de redenen voor? 

Je zal daaromtrent naar een VTM-reportage kijken.Voordat je bekijkt:


De volgende woorden zullen nuttig zijn:
onverbiddelijk: meedogenloos / hard / streng      implacable / sévère / sans pitié
de gewestwegen:openbare wegen die beheerd worden door gewesten (of regio's)    voiries régionales 
een anoniem voertuig: voertuig (van de politie) dat niet herkenbaar is   véhicule banalisé
inzetten:  plaatsen / gebruik maken van     mettre en place / faire intervenir / engager
tegen de lamp lopen: betrapt worden         se faire surprendre / être pris en flagrant délit / se faire pincer...
de overtreder: de schuldige / de wetschender / de delinquent     contrevenant 
de tegenovergestelde richting: de omgekeerde richting    le sens inverse


Terwijl je bekijkt:


Beantwoord de volgende vragen in het Frans:


  1. Wat is door de Franse politie geconstateerd wat de Belgische bestuurders betreft?
  2. Hoe komt dat? Geef er enkele redenen voor.
-

-

-


Je kunt ook de VTM-video bekijken vanuit de De Morgen-site: klik HIERAls je beantwoord hebt, kun je je antwoorden checken:(Suggestions de réponses)


1
Les conducteurs belges roulent beaucoup trop vite sur les routes et autoroutes françaises et se font copieusement flasher. 
En juillet 2013: 53.400 contraventions pour excès de vitesse à l'encontre des Belges.
En juillet 2014: 60.648, soit une augmentation de 13%, un record selon la police!

2
- Sept radars sur les 10 les plus importants se trouvent justement sur l'axe routier le plus fréquenté par les Belges (l'A10 Paris-Bordeaux)

- La vitesse sur (certains tronçons de) certaines autoroutes peut aussi être réduite à 90 km/h; vitesse non respectée.

- Modernisation du système de radars avec la possibilité à présent de flasher tous les véhicules - dans les deux sens de la circulation!

- Grand nombre de véhicules banalisés mobilisés (99) dans l'Hexagone, équipés de radars bien camouflés, et qui se fondent dans le flot de la circulation.  Les conducteurs venant en sens inverse n'échappent pas à ce type de radars. Et cette année , mise en circulation d'une cinquantaine de véhicules banalisés supplémentaires...
Thursday, 28 August 2014

Loombandjes: erg populair maar ook zeer slecht voor het milieu
(Niveau: Intermediair tot gevorderd / B1 tot B2 / ** tot ***)Loom bands
Foto: westerndailypress.co.uk
Loom bands
westerndailypress.co.uk
  


Volgens de natuurorganisatie WWF (*)  zijn de Loombandjes bijzonder gevaarlijk voor de natuur omdat die plastic stukjes gemakkelijk verloren kunnen geraken en omdat ze niet vergaan. (*) Het WWF: World Wide Fund for Nature.
Voor meer informatie en details over de organisatie kun je op de site ervan terecht. Klik HIER
Voordat je bekijkt:


Je zal een VTM-reportage bekijken die betrekking heeft op het probleem in kwestie met alle gevolgen van dien.


De volgende woorden zullen nuttig zijn:
haken: (aan elkaar) laten hechten       accrocher
de hype: verschijnsel of fenomeen dat tijdelijk extra veel aandacht krijgt en dientengevolge er belangrijker uitziet dan het in werkelijkheid is     engouement / emballement / mode passagère
de onoplettendheid: onachtzaamheid      inadvertance / inattention / négligence 
terechtkomen: bij toeval op een bepaalde plaats komen / belanden     aboutir / se retrouver
de waterloop: watergang (zoals een goot, beek, rivier, stroom...)   cours d'eau
afbreken:  gescheiden worden    se désagréger 
de bedreiging: +/- het risico     menace 
de voedselketen: het geheel van die voedingsrelaties tussen dieren bv. die eten en opgegeten worden         chaîne alimentaire 
de luchtwegen: delen in het lichaam die met lucht gevuld zijn bij het ademen      les voies respiratoires


Terwijl je bekijkt:


Maak het volgende schema compleet!
Geef je antwoorden in het Frans!Je kunt de video ook bekijken vanuit de VTM-site: klik HIER

Als je bekeken hebt, kun je je antwoorden checken.Wednesday, 27 August 2014

Brits plagued by anxiety due to recent flood misery 
(Level: Upper-Intermediate to Advanced / B2 to C1 / ****)


Aerial view of the Somerset Levels, February 2014
Photo credit: thetimes.co.uk


The UK experienced a series of major storms between January and February 2014 which definitely left their mark in many parts of the country.

Strong winds, high tides and huge waves battered towns and villages on the coastline whereas severe flooding destroyed thousands of homes inland.

Last winter was considered the wettest one for almost 250 years. Now, six months later, families who were left devastated by the floods are still struggling to get their homes rebuilt or repaired and some of them have decided to go to great lengths so as to prevent a repeat of their ordeal in the future. 

Sky News reporter Joe Tidy shows some of the steps people are taking to flood proof their properties.


You can also watch a previous report posted on 10 February 2014: Misery due to flooding and heavy storms continues.    Click HEREBefore watching:

The following words could be useful:
to flood proof ( a home): to make (a home) resistant to flooding      mettre ... à l'épreuve des inondations / protéger... des inondations
to be breached: to get a gap      être entamé / ébréché / abîmé  
to be left gutted: to be ravaged / devastated      se retrouver dévasté / détruit       
a steel girder framework: a structure made up of steel beams     structure composée de poutres en acier
a jack: a device (mechanical or hydraulic) used to lift heavy weights     vérin 
a wreck: a building e.g. reduced to a ruin        une ruine   
to dredge (a river e.g.): to clean (and possibly deepen and widen) a river e.g.   draguer 
a bund: embankment / dyke / barrier          mur de protection 
a slope: a portion of ground which is inclined      pente 
a drop-off: a slope / a vertical descent       pente / déclivité 
to beef up: to make stronger / to strengthen      renforcer  
buoyant: able to float / able to keep something afloat        flottant / flottable
skirtings: borders of wood e.g. fixed round the base of an interior wall       bordures / plinthes 
While watching:


Complete the chart in French:
What did the following families / people decide to do so as to not have their homes flooded again?
What was their ordeal like six months ago?
What is their situation like now?
The Ivry family
Jane Scott (and her husband)
Sam Noturo
David Kidd
What was it like for them when they got flooded?


What is their situation like now?
NO ANSWER

NO ANSWER

What steps did they take to prevent being flooded again?

Wraysbury
Map credit: weather-forecast.com

The Ivry family's home in Wraysbury
Photo credit: news.sky.com

  
Somerset Levels
Map credit: commons. wikimedia.org
Sam Notaro's house in Somerset Levels
Photo credit : dailymail.co.ukYou can also watch the report on the Sky News site: click HERE 
When you are finished, you can check your answers. The Ivry family
Jane Scott (and her husband)
Sam Noturo
David Kidd
What was it like for them when they got flooded?


En 15 ans, ils n’avaient jamais vécu une telle situation mais ce jour-là, l’eau est montée très vite, s’est engouffrée dans leur maison et a tout ravagé
C’était terrible à voir; terrible de voir l’eau monter et détruire les meubles et de ne rien pouvoir faire…
Sa maison est la seule à avoir été épargnée ; grâce, entre autres,  à un monticule de terre qu’il avait érigé tout autour de sa propriété
Maison  complètement inondée
What is their situation like now?


La famille occupe un logement temporaire depuis 6 mois mais espère pouvoir réintégrer la maison en septembre.
La maison est toujours à l’état de « ruine » ; plus de planchers ; plus de cage d’escaliers…

Ils vivent dans une caravane placée dans leur jardin.

Ils doivent beaucoup négocier avec les assurances et ça dure depuis des mois !


NO ANSWER
NO ANSWER
What steps did they take to prevent being flooded again?
Projet colossal : procéder à la surélévation de l’habitation à partir de sa base (à concurrence de 1m50) en plaçant une structure de poutres en acier au travers de tout le rez-de-chaussée qu’on fait lever à l’aide de vérins.
Ils voudraient trouver une solution adéquate pour leur habitation, notamment faire placer des matériaux offrant une résilience aux inondations  mais ne savent pas vraiment quoi.

Modifier le terrain tout autour de sa maison en créant une déclivité (ou une pente / dénivellation) d’un mètre de hauteur qui retiendrait les eaux en cas de nouvelle crue.
Il a conçu un système de flottabilité pour ses planchers en cas de crue (après avoir renforcé considérablement le soubassement flottant) ; aucune plinthe donc dans les pièces à planchers « mobiles »


Tuesday, 26 August 2014

People now more tech savvy 
(Level: Intermediate to Upper-Intermediate / B2 / ** to ***)Picture credit: edtech.jpA new Ofcom (*) study (**) has highlighted that the “Millennium Generation”, i.e. the teenagers born at the turn of the millennium are now considered to be the “most technologically savvy group in the UK”.
But the survey has also brought about conclusions about younger children and adults as far as media and communications are concerned.

You are going to watch a Sky News report focusing on that issue.


(*) The Ofcom (Office of Communications) is a government-approved and regulatory authority for the television, radio, telecoms and postal sectors in the UK whose main task consists in representing the consumers’ interests by promoting competition and protecting the public from harmful practices. Its counterpart in Belgium is the IBPT (Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications).

If you are interested, you can click HERE (official Ofcom's site) and find out more about the organization. 

(**) For more details about the study itself: click HERE.

Before watching:The following words could be useful:
tech savvy: knowing quite a lot about modern technology         féru de technologie / technophile / capable sur le plan technologique
the skills: special abilities     compétences / aptitudes
lacking: not having enough of...           déficient / qui manque / qui fait défaut 
to keep up: to maintain one's level (of knowledge e.g.) / to remain informed     arriver à suivre / rester dans le bain / se maintenir à niveau
dramatically: considerably         considérablement
to lead the way: to set a precedent       être le premier  / ouvrir la voie  
a land line telephone: home phone      téléphone fixe    
on a weekly basis: every week     chaque semaine 
text-based: which contains only text      textuellement While watching:Listen and complete the missing information about the following age groups as far as technology, communications and media are concerned.The 14, 15-year-olds
The 5, 6-year-olds
The adults

Ce groupe appelé la génération …   car…   

Considéré comme le groupe d’individus à être les plus…

84% : …

3% : …

94% : …

Ils jugent les capacités des parents / grands-parents en matière de technologie comme étant …       (+ expliquer)


Raison probable de leur capacité quasi « innée »?Par rapport aux enfants, certains ont du mal à se maintenir à niveau.

Mais de + en + technophiles : …  (Expliquer)

Habitudes au quotidien : différentes (Expliquer)When you are finished, you can check your answers:
The 14, 15-year-olds
The 5, 6-year-olds
The adults

Ce groupe appelé la génération du millénaire   (ou enfants du millénaire) car nés au tournant du millénaire   

Considéré comme le groupe d’individus à être les plus férus de technologie / technophiles. Ils dépassent de loin les autres générations

84% se sentiraient perdus sans la technologie / sans leurs gadgets électroniques ou numériques

3% à peine utilisent un téléphone classique chaque semaine / (en somme, à peine 3% « parlent » au téléphone une fois par semaine)

94% des communications se passent sous une forme textuelle (et non orale)


Ils parviennent à naviguer très rapidement sur tablette ou Smartphone après quelques secondes.


Ils jugent les capacités des parents / grands-parents en matière de technologie comme étant insuffisantes / lacunaires…       (+ expliquer: dans le reportage, la mère de Kiara explique que sa fille lui montre comment utiliser certaines applications sur l’iPad / si elle s’y prend mal, Kiara le lui dit)


Raison probable de leur capacité quasi « innée »?
Ils sont nés dans la technologie et ont grandi entourés d’objets  numériques en tous genres…  / Les parents sont eux aussi de + en + technophiles (car eux-mêmes mieux équipés numériquement)Par rapport aux enfants, certains ont du mal à se maintenir à niveau.

Mais de + en + technophiles : 61% possèdent un Smartphone (contre 21% en 2010) et 44% disposent d’une tablette (alors que pratiquement 0% en 2010)  

Habitudes au quotidien : différentes (Expliquer)
Ils passent à présent plus de temps (2 heures en + par jour) dans les médias et communications qu'ils ne dorment !